Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Kontakt Resekonto

Företagsservice (säljföretag)

Om ärendet gäller transaktioner, som Diners Club inlöst :
forretningsservice@dinersclub.dk

Resekonto

Har du frågor om resekonto?
Tel: 08-14 68 60
tacsupport@dinersclub.se
(mån-fre 8-17)

För resebyråer och hotell

Om du har frågor om inlösen av Travel Account, kontakta TAC Merchant Support.

Tel: +45 36 73 73 49
merchantsupport@sebkort.dk
(mån-tor 8.30-16, fre 8.30-15)

Auktorisationer – 24 timmars tjänst
Tel: 07 75 54 24 24

(UK) Authorization – 24 hours service
Phone number: (+46) 7 75 54 24 24

Kompletterande reseförsäkring

Moderna Försäkringar
Har du frågor om försäkringen eller vill göra en skadeanmälan kontaktar du Moderna Försäkringar.
Tel: 010 – 219 12 90
kort@modernaforsakringar.se
Anmäl skada