Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Eurocard Corporate Limit

Här hittar du aktuella information som gäller endast för dig som redan har kortet. Det går inte längre att ansöka om kortet.

Aktuella priser fr o m 2015-11-01

Årspris 1–9 kort 300 kr/kort
Årspris 10–49 kort 270 kr/kort
Årspris + 50 kort 250 kr/kort
Årspris + 100 kort 230 kr/kort
Uppläggningsavgift 150 kr/företagskonto
Kontantuttag 3 % på uttaget belopp (dock minst 40 kr)
Valutaväxlingspåslag 2 % vid köp/uttag i utländsk valuta
Ersättningskort 100 kr/kort
Ersättningskort* 190 kr/kort
Expresskort 350 kr/kort
Kort skickat till utlandet 350 kr/kort
Fakturakopia 30 kr/kopia
Fakturakopia* 320 kr, faktura äldre än 6 månader: 450 kr
Betalningspåminnelse 50 kr/påminnelse
Dröjsmålsränta 2,5 % per månad
Vid inkasso Löper fortsatt Dröjsmålsränta till dess att skulden är till fullo betald. Förseningsersättning tas ut enligt gällande inkassolagstiftning.
Beställning av befintlig pinkod* 190 kr
Pappersansökan* 625 kr
Avsluta kort* 125 kr

*Priset gäller för kunder med Eurocard Portal som använder manuella tjänster från kundservice.

Kontobestämmelser (pdf)

Försäkringar

Reseskydd (pdf)
Tjänstereseförsäkring (pdf)
Gäller endast om du tidigare tecknat dig för extra försäkringsskydd, går ej att nyansöka.

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta än SEK

Transaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Eurocard tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som Eurocard mottar från Mastercard och som gäller den dag transaktionen kommer Mastercard tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag som framgår av prislistan. Annan referensväxelkurs kan i undantagsfall tillämpas.

Se din valutakurs här