Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Priser och villkor

Aktuella priser fr o m 2024-02-01

Årspris - Företagskort med företagsansvar
 
Corporate Gold 525 kr per kort
Corporate Platinum 1 500 kr per kort
Standardpriset är baserat på 10 betaldagar. Möjlighet till extra betaldagar för 150 kr per 10 dagar.
Årspris - Företagskort med privat ansvar
 
Corporate Gold

1 095 kr per kort 

Corporate Platinum

2 095 kr per kort

Standardpriset är baserat på 10 betaldagar. Möjlighet till extra betaldagar för 150 kr per 10 dagar.
E-faktura
 
Corporate Gold 0 kr
Corporate Platinum 0 kr
Pappersfaktura
 
Corporate Gold 40 kr
Corporate Platinum 40 kr

Kontantuttag**
 
Corporate Gold 3 % på uttaget belopp (dock minst 40 kr)
Corporate Platinum 3 % på uttaget belopp (dock minst 40 kr)
Valutaväxlingspåslag
 
Corporate Gold 2 % plus tillkommande avgifter till Mastercard,  vid köp/uttag i utländsk valuta 
Corporate Platinum 2 % plus tillkommande avgifter till Mastercard, vid köp/uttag i utländsk valuta
Sms-saldo***
 
Corporate Gold 0 kr/sms + ev. operatörsavg.
Corporate Platinum 0 kr/sms + ev. operatörsavg.
Ersättningskort
 
Corporate Gold 200 kr
Corporate Platinum 200 kr
Expresskort
 
Corporate Gold 450 kr
Corporate Platinum 450 kr
Kort skickat till utlandet
 
Corporate Gold 450 kr
Corporate Platinum 450 kr
Fakturakopia
 
Corporate Gold 0 kr via Eurocard Portal/Eurocard app. 320 kr via kundtjänst. 450 kr via kundtjänst (faktura äldre än 6 månader)
Corporate Platinum 0 kr via Eurocard Portal/Eurocard app. 320 kr via kundtjänst. 450 kr via kundtjänst (faktura äldre än 6 månader)
Betalningspåminnelse
 
Corporate Gold 50 kr
Corporate Platinum 50 kr
Dröjsmålsränta
 
Corporate Gold 2,5 % per månad
Corporate Platinum 2,5 % per månad
Avgift för förlängd betaltid
 
Corporate Gold 500 kr
Corporate Platinum 500 kr

Effektiv ränta*
 
Corporate Gold 13,78 %
Corporate Platinum 14,59 %
Årsränta
 
Corporate Gold

13,8 %

Corporate Platinum

13,05 %

Beställning av befintlig pinkod****
 
Corporate Gold 190 kr
Corporate Platinum 190 kr
Pappersansökan****
 
Corporate Gold 625 kr
Corporate Platinum 625 kr
Avsluta kort****
 
Corporate Gold 125 kr
Corporate Platinum 125 kr

Tillval

 
Spärrservice
 
Corporate Gold 297 kr/år
Corporate Platinum 0 kr
Tjänstereseförsäkring
 
Corporate Gold 200 kr/kort och år
Corporate Platinum 200 kr/kort och år
Vid inkasso
 
Corporate Gold Löper fortsatt Dröjsmålsränta till dess att skulden är till fullo betald. Förseningsersättning tas ut enligt gällande inkassolagstiftning.
Corporate Platinum Löper fortsatt Dröjsmålsränta till dess att skulden är till fullo betald. Förseningsersättning tas ut enligt gällande inkassolagstiftning.

 

**Här hittar du kontantuttagsgränserna för våra kort.
***Gäller endast för kort med personligt betalningsansvar, där kortinnehavaren får fakturan.
****Priset gäller för kunder med Eurocard Portal som använder manuella tjänster från kundtjänst. Utan kostnad via Eurocard Portal.

Korten får användas för spel och lotterier till en summa om högst 10 000 kronor per månad.

  • Vid utnyttjat delbetalningsutrymme utgörs lägsta belopp att betala av 1) ett belopp motsvarande 1/20 av den kontoskuld som ligger inom beviljat delbetalningsutrymme och 2) hela beloppet till den del beloppet överstiger beviljat delbetalningsutrymme.

Skydd vid kortmissbruk av kortinnehavaren när företaget är betalningsansvarigt vid individuell fakturering

  • Ersättning per kortinnehavare är max 300 000 SEK varav ersättning för kontanter per kortinnehavare är max 30 000 SEK.
  • Ersättning per företag per år är max 3 200 000 SEK.
  • Ersättningsnivåer för företag gäller per avtal och kalenderår. Kontanter ska inkludera men inte begränsas till kontantuttag, överföringar och köp av andra medel som kan användas för betalning såsom frimärken och spel- eller lotterikuponger.

Räkneexempel

Eurocard Corporate Gold (med privat ansvar) 

*Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med en årsavgift om 1 095 kr. Krediträntan uppgår till 13,80 % per år. Den effektiva räntan, beräknad på ett kreditbelopp om 35 000 kr, är 17,14 %. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 40 523 kr. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 % av kreditbeloppet. 

Eurocard Corporate Platinum (med privat ansvar)

* Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med en årsavgift om 2 095 kr. Krediträntan uppgår till 13,05 % per år. Den effektiva räntan, beräknad på ett kreditbelopp om 50 000 kr, är 17,68 %. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 58 076 kr. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 % av kreditbeloppet. 

Villkor

Generella villkor (pdf på engelska)
Kontobestämmelser (pdf på engelska)
Kontobestämmelser – personligt betalningsansvar (pdf)
Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)

Eurocard Corporate Limit

Du kan inte längre ansöka om Eurocard Corporate Limit men här hittar du information om pris och villkor.

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta än SEK

Transaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Eurocard tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som Eurocard mottar från Mastercard och som gäller den dag transaktionen kommer Mastercard tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag som framgår av prislistan. Annan referensväxelkurs kan i undantagsfall tillämpas.

Se din valutakurs här