Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Priser och villkor

eurocard-gold.png

Aktuella priser fr o m 2024-02-01

 

Pris per år
 
Eurocard Gold 525 kr alt. 45 kr/månad
Rabatterat pris om du har våra företagskort, 245 kr/år alt. 23 kr/månad
Eurocard Platinum 1695 kr alt. 145 kr/månad
Familjekort
 
Eurocard Gold 245 kr/år alt. 23 kr/månad
Eurocard Platinum 0 kr första kortet, därefter 750 kr per kort/år alt. 65 kr/månad
E-faktura
 
Eurocard Gold 0 kr
Eurocard Platinum 0 kr
Pappersfaktura
 
Eurocard Gold 40 kr
Eurocard Platinum 40 kr
Kontantuttag**
 
Eurocard Gold 3 % på uttaget belopp (dock minst 40 kr)
Eurocard Platinum 3 % på uttaget belopp (dock minst 40 kr)
Valutaväxlingspåslag
 
Eurocard Gold 2 % plus tillkommande avgifter till Mastercard vid köp/uttag i utländsk valuta
Eurocard Platinum 2 % plus tillkommande avgifter till Mastercardvid köp/uttag i utländsk valuta
Sms-saldo
 
Eurocard Gold 0 kr/sms + ev. operatörsavg.
Eurocard Platinum 0 kr/sms + ev. operatörsavg.
Ersättningskort
 
Eurocard Gold 150 kr
Pris fr o m 2024-08-30: 175 kr
Eurocard Platinum 150 kr
Pris fr o m 2024-08-30: 175 kr
Expresskort
 
Eurocard Gold 400 kr
Pris fr o m 2024-08-30: Inom Norden: 550 kr, utanför Norden: 900 kr
Eurocard Platinum 400 kr
Pris fr o m 2024-08-30: Inom Norden: 550 kr, utanför Norden: 900 kr
Fakturakopia
 
Eurocard Gold 100 kr
Eurocard Platinum 100 kr
Betalningspåminnelse
 
Eurocard Gold 60 kr
Eurocard Platinum 60 kr
Förseningsavgift
 
Eurocard Gold 95 kr
Eurocard Platinum 95 kr
Inkassoavgift
 
Eurocard Gold 180 kr
Eurocard Platinum 180 kr
Dröjsmålsränta***
 
Eurocard Gold 2,5 % per månad
Eurocard Platinum 2,5 % per månad
Årsränta
 
Eurocard Gold 14,80%
Eurocard Platinum 14,00%
Effektiv ränta*
 
Eurocard Gold 16,17%
Eurocard Platinum 17,68%

Tillval

 
Förlängd betaltid med10 dagar
 
Eurocard Gold 175 kr/år
Eurocard Platinum 175 kr/år
Spärrservice
 
Eurocard Gold 297 kr/år
Eurocard Platinum Ingår utan kostnad
Betalskydd
 
Eurocard Gold 0,75 % av ditt utestående saldo per månad
Eurocard Platinum -
Olycksfallsförsäkring, Singel Standard (1 person)
 
Eurocard Gold 75 kr/mån (1 000 000 kr i försäkrat invaliditetsbelopp)
Eurocard Platinum 75 kr/mån (1 000 000 kr i försäkrat invaliditetsbelopp)
Olycksfallsförsäkring, Par Standard (2 personer)
 
Eurocard Gold 135 kr/mån (1 000 000 kr i försäkrat invaliditetsbelopp/person)
Eurocard Platinum 135 kr/mån (1 000 000 kr i försäkrat invaliditetsbelopp/person)
Olycksfallsförsäkring, Singel Plus (1 person)
 
Eurocard Gold 140 kr/mån (2 000 000 kr i försäkrat invaliditetsbelopp)
Eurocard Platinum 140 kr/mån (2 000 000 kr i försäkrat invaliditetsbelopp)
Olycksfallsförsäkring, Par Plus (2 personer)
 
Eurocard Gold 265 kr/mån (2 000 000 kr i försäkrat invaliditetsbelopp/person)
Eurocard Platinum 265 kr/mån (2 000 000 kr i försäkrat invaliditetsbelopp/person)


Den 30 augusti 2024 höjer vi våra priser. Vi kommer att höja t. ex. avgiften för ersättningskort under giltighetstiden för våra privatkort till 175 kr och expresskort för både privat- och företagskorten inom Norden till 550 kr och utanför Norden till 900 kr. Om du inte godkänner ändringarna, kan du utan kostnad säga upp kortet genom att skicka ett säkert meddelande via Eurocard-appen eller Mitt Eurocard.

**Här hittar du kontantuttagsgränserna för våra kort.
***Dröjsmålsränta vid inkasso är årsränta plus 8%.

Eurocard Gold

*Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med ett årspris på 525 kr. Krediträntan uppgår till 14,80 % per år. Den effektiva räntan, beräknad på ett kreditbelopp om 35 000 kr, är 16,17 %. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 40 273 kr. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 % av kreditbeloppet.

Eurocard Platinum

*Avtalet löper under ett år i taget och är förenat med ett årspris på 1 695 kr. Krediträntan uppgår till 14,00 % per år. Den effektiva räntan, beräknad på ett kreditbelopp om 50 000 kr, är 17,68 %. Det sammanlagda belopp som ska betalas vid fullt utnyttjande av kreditbelopp under ett år är 58 112 kr. Lägsta belopp att betala uppgår till 5 % av kreditbeloppet.

Villkor

Kontobestämmelser (pdf)
Förhandsinformation om konsumentkrediter (pdf)
Villkor för digitala kvitton (pdf)

Växlingskurs vid omräkning från annan valuta än SEK

Transaktioner i annan valuta växlas till svenska kronor och vid växling gäller av Eurocard tillämpad växelkurs. Växelkursen utgörs av en referensväxelkurs, som Eurocard mottar från Mastercard och som gäller den dag transaktionen kommer Mastercard tillhanda, jämte ett valutaväxlingspåslag som framgår av prislistan. Annan referensväxelkurs kan i undantagsfall tillämpas.

Se din valutakurs här