Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Delbetaling

Da du har mulighed for delbetaling af din faktura, kombineret med at kortet ikke har nogen øvre købsgrænse, kan du foretage et større køb og derefter fordele udgiften over flere måneder.

At have et kreditmaksimum betyder, at du vælger en beløbsgrænse for, hvor meget af din faktura du vil kunne delbetale. Du bestemmer selv, hvor meget du vil betale af fakturaen hver måned (mindst 5% af fakturabeløbet).

Det koster ikke noget ekstra at have muligheden for at delbetale, og du betaler kun rente de måneder, hvor du vælger ikke at betale hele fakturaen. På din faktura fremgår det tydeligt, hvilket beløb du minimum skal betale, resten kan du udskyde til kommende måneder.

Har du ikke allerede mulighed for at delbetale din faktura, eller vil du ændre dit nuværende kreditmaksimum, så kan du enkelt ansøge via vores app eller ved at logge ind på Mit Eurocard.*

Om delbetaling

  • Du kan vælge et kreditminimum på 15.000 kr., mens kreditminimum for Eurocard Platinum er 50.000 kr. (vi anbefaler et max på 10 % af din årsindkomst).
  • Du vælger, hvor meget du vil betale, når fakturaen kommer, mindst 5 % af fakturabeløbet, så længe beløbet er inden for kreditmaksimum.
  • Du kan selvfølgelig betale hele fakturaen på en gang, når du ønsker det.
  • Du betaler kun rente fra den dag, du begynder med delbetaling, hvilket betyder, at du betaler rente fra den dag, hvor fakturaen forfalder – ikke fra købsdagen.
  • Der findes fortsat ingen øvre købsgrænse for, hvor meget du kan handle for med dit kort selv om du vælger delbetaling af din faktura.

*For at kunne søge om delbetaling skal du have et privat Eurocard.

Ansøg på Mit Eurocard og få svar med det samme

Log ind

Læs mere om de omkostninger, som gælder for dit kort, når du vælger delbetaling.

Pris og bestemmelser