Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

ZeBon tager afgørende skridt mod digitale kvitteringer

Kundecase

Smarte kvitteringer

2 min

06-04-2021

Virksomheder som benytter zExpense fra ZeBon kan nu få digitale kvitteringer sendt i realtid direkte til deres rejseafregningssystem. "Det gør udlægningshåndteringen meget smidigere og sikre" siger Jesper Bonne, Adm. direktør på ZeBon.

Benytter I Eurocard firmakort og rejseafregningsløsningen zExpense fra ZeBon? Tillykke, så kan I få en digital kvittering sendt direkte til systemet i samme øjeblik, som en ansat foretager et køb. Det skyldes, at ZeBon som den første leverandør af rejseafregningssystemer har integreret tjenesten Smarte kvitteringer fra Eurocard med deres eget system zExpense.

–Digitale kvitteringer vinder mere og mere ind rundt omkring. Det er derfor helt naturligt for os, at være med i front i forhold til at kunne integrere dette direkte i vores løsning. For brugerne er det en kæmpe fordel at kunne modtage informationerne med det samme, og gøre arbejdet færdigt på én gang, siger Jesper Bonne.

Bedre kontrol under udlægsprocessen

For administratorer og chefer, som godkender udlæg, betyder løsningen, at de får den nødvendige information om et køb i god tid, og at udgifterne bogføres på det rigtige tidspunkt. Det giver i sagens natur et bedre ”cash flow” og et overblik over virksomhedens udgifter, hvilken samlet gør budgetarbejdet meget lettere.

For den enkelte medarbejder, der afholder udgiften, betyder det bedre kontrol under udlægsprocessen, bl.a. gennem meddelelser om, hvornår det er tid til at "take action".

–At kunne arbejde med udlæg og afregninger ”real-time” er med til at gøre brugernes oplevelse endnu bedre – og samtidig give virksomhederne et bedre og mere opdateret billede af deres omkostninger, siger Jesper Bonne.

Sådan fungerer det:

Hvis forretningsstedet er koblet til en kvitteringsleverandør:

  1. Den ansatte betaler med sit Eurocard og ser kvitteringen i Eurocard app’en.
  2. Kvitteringen kobles automatisk til købet og det leveres umiddelbart videre til zExpense
  3. Kortindehaveren kan derefter færdiggøre udlægsrapporten

Hvis forretningsstedet producerer en papirkvittering eller sender en kvittering på e-mail:

  1. Den ansatte betaler med sit Eurocard og tilføjer kvitteringen i Eurocard app’en.
  2. Eurocard sender umiddelbart derefter kvittering samt detaljer om købet videre til zExpense, der skaber et færdigt udlæg med kvittering.
  3. Brugeren får besked om at et nyt udlæg er tilgængeligt, og kan godkende dette, så det kan sendes videre i processen.

Det ultimative indenfor udlægshåndtering

  • Kobler automatisk kvittering sammen med rigtige indkøbsdata
  • Minimerer risici og reducerer administrationsomkostningerne
  • Sparer værdifuld tid for såvel de ansatte som administratorerne
  • Indkøbsdata og kvitteringer sendes direkte til virksomhedens økonomisystem

Smarte kvitteringer

Ønsker du anden betalingsmåde?

Når det kommer til betalinger og betalingsløsninger, har de fleste virksomheder unikke behov. En nem måde at få en god løsning på er, at lade os skræddersy den.

Kontakt os