Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Enklere budsjettering og oppfølging av utgifter med statistikkmodulen

Med statistikkmodulen finner du all kjøpsinformasjon du trenger for å budsjettere.

Du får raskt og effektivt oversikt over utgiftene som bedriften har til reiser og innkjøp.

Ved hjelp av flere forhåndsdefinerte rapporter kan du følge opp utgifter, reiser og leverandører, og det er enkelt å sammenligne forbruket i ulike perioder. Dette gjelder både kort, kontoer og reisekontoer.

Du kan laste ned data for videre behandling, og de kan presenteres i tabeller, grafer eller diagrammer.