Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Kort- og kontobegrensning med modulen fleksibel limitering

Med modulen fleksibel limitering har du flere muligheter til å kontrollere forbruket på kort og kontoer.

Med modulen fleksibel limitering kan bedriften sette grenser eller sperre for kjøp basert på beløp, geografi og/eller bransje.

Grensene kan fastsettes på to nivåer:

  • Kontobegrensning, hvor alle tilknyttede kort får samme grense.
  • Individuell kort-grense, som gjelder for ett enkelt kort.