Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Sanntidsvisning av forbruk og saldo

Informasjonen vises i sanntid, slik at du slipper å vente på tilgang til dataene i flere uker.

Du kan se alle transaksjoner idet de skjer. Med tilgang til verktøyet hele døgnet har du alltid full kontroll.