Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

90 dagers kjøpsbeskyttelse

Kjøpsbeskyttelsen dekker tyveri, brann og skader ved ulykke i 90 dager etter kjøpsdato for varer som er betalt med platinumkortet.

Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. Hvis ingenting oppgis, gjelder erstatning mot framvisning av kvittering.

  • Forsikringen gjelder for kjøp over hele verden.
  • Erstatningen er begrenset oppad til kr 20 500 per gjenstand, kr 205 000 per hendelse.
  • Samlet tilbakebetalingssum er maksimalt kr 585 000 per år.

Mer informasjon

Tryg Forsikring: +47 55 17 20 00
Vilkår, forsikringbevis og meld skade