Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Har bedriften flere signaturberettigede?

For å søke om Eurocard firmakort når dere har flere enn én signaturberettiget, må dere først søke om Eurocard Portal. Portalen oppretter kundeforholdet og blir deretter deres administrasjonsverktøy for alle firmakortene i bedriften. Når Eurocard Portal er innvilget bestiller dere selv de kortene dere trenger direkte i verktøyet. Eurocard Portal er kostnadsfri.  

Følg disse stegene for å søke om Eurocard Portal: 

  1. Last ned og fyll ut søknad om Eurocard Portal (PDF) 
  2. Last ned og fyll ut skjemaet for bekreftelse av reell eier (PDF) Husk bevitnet kopi av legitimasjon til signaturberettigede og den som utpekes som administrator.
  3. Send dokumentene til adressen som er oppgitt lengst nede på søknadsskjemaet for Eurocard Portal. 
  4. Ved godkjent søknad vil administratoren motta innloggingsopplysninger til Eurocard Portal via e-post og kan deretter enkelt bestille firmakort til de ansatte. 

 Med Eurocard Portal får dere også: 

  • få rask tilgang til fakturaer, betalinger og transaksjoner  
  • se kjøp og saldo på alle firmakortene i sanntid 
  • bestille nye kort 
  • avslutte kort og konti  
  • se og oppdatere kontaktopplysninger om kortinnehavere
  • sette en 30-dagers kjøpsgrense på kortene 

 Mer informasjon om Eurocard Portal