Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Betalingsforsikring

Sykdom og arbeidsledighet kan ramme hvem som helst, når som helst. Med en betalingsforsikring kan du få hjelp til å betale fakturaene på kredittkortet.

Betalingsforsikringen kan dekke det utestående beløpet du har på din faktura, samt innfri utestående beløp ved kritisk sykdom og dødsfall.

Premien betales på månedlig basis og rapporteres på hver faktura (premien er ikke fradragsberettiget). Nedenfor ser du et utdrag fra forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene.

Forsikringen kan tegnes hvis du er hovedkortinnehaver og er mellom 18 og 63 år (gjelder frem til den måneden du fyller 69 år). Se fullstendige kvalifiseringskrav i søknaden på Mitt kort.
Forsikringen inneholder:

  • Dekning ved ufrivillig arbeidsledighet/permittering og fra 50% sykmelding utover 30 dager.
  • Ved arbeidsledighet og sykmelding kan opptil kr 100 000 utbetales per skadetilfelle.
  • Engangserstatning på opptil kr 100 000 kan utbetales ved kritisk sykdom/dødsfall.
  • Hvis du har mer enn ett kort og betalingsforsikring er koblet til flere av disse, utbetales maksimalt kr 300 000.

Søk om Betalingsforsikring på Mitt Eurocard

Logg inn

Forkjøpsinformasjon (pdf)
Forsikringsvillkår (pdf)
Forsikringsvillkår fra 1 juni 2023 (pdf)
Pris

Mer informasjon

AXA
Tlf: + 47 800 49 110
Meld skade til AXA