Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Bruk av kredittscoremodeller

Vurdering av søknad om forbrukslån

Som långiver føler vi ansvar for at du ikke låner mer enn det du har råd til. Uansett hvor troverdig eller ansvarsfull lånsøkeren er, vil ethvert lån innebære en mulig risiko for oss som långiver. Før vi gir lån må vi derfor ta stilling til denne risikoen. For å hjelpe oss med dette benytter vi oss av såkalte kredittscoremodeller. Her forteller vi hva en kredittscoremodell er, og hvordan den benyttes til kredittvurderinger.

Hva er en kredittscoremodell, og hvordan virker den?

En kredittscoremodell er et verktøy for å vurdere lånesøknader på en rask og effektiv måte. Kredittscoremodeller tar hensyn både til opplysninger du gir i lånesøknaden og til opplysninger som er offentlig tilgjengelig. Dette er objektiv informasjon som erfaringsmessig har betydning for evne og vilje til å betjene gjelden. Sentrale forhold som vurderes ved en kredittsøknad er blant annet ligningsinntekt, ligningsformue, gjeld og eventuelle betalingsanmerkninger. For å hente inn offentlig tilgjengelige opplysninger benytter vi blant annet kredittopplysningsselskaper.

Kredittscoremodeller gir poeng for enkeltopplysninger som anses relevant i forhold til lånesøknaden. Det er kombinasjonen av alle enkeltopplysningene som til sammen avgjør utfallet av lånesøknaden. Hvis samlet poengsum faller under et visst nivå, vil lånesøknaden normalt bli avslått. De fleste opplysningene som legges inn i modellen vektes for lite til at de hver for seg har avgjørende innflytelse på utfallet av lånesøknaden.

Bruk av kredittscoremodeller innebærer en automatisk behandling av lånesøknaden. Behandlingen tar ikke hensyn til annen informasjon enn den vi har tilgang til ”der og da”. Lånsøkere som får avslag på søknaden er ikke nødvendigvis dårlige betalere. Et avslag betyr ganske enkelt at vi, med vår utlånspraksis og den informasjonen vi har tilgang til ”der og da”, ikke er beredt til å påta oss risikoen ved lånet.

Ved avslag på lånesøknaden

Ved avslag på lånesøknaden kan du be oss vurdere søknaden en gang til, og denne gangen av en av våre saksbehandlere. Vi vil da normalt be om ytterligere opplysninger.

Er fortsatt noe uklart?

Dersom du ønsker å vite mer om hvilken informasjon som ligger til grunn for kredittvurderingen, kan du ta kontakt med oss. Det kredittopplysningsselskapet som vi bruker skal automatisk sende deg kopi av de opplysningene som er brukt i kredittscoremodellen. Dersom du finner feil i denne informasjonen, bør du ta kontakt med kredittopplysningsselskapet og få opplyst hvordan du skal gå frem for å få rettet opp feilen.