Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Forlenget kjøpsgaranti

Ved kjøp av elektriske husholdningsartikler med platinumkortet, forlenges garantitiden automatisk med ett år. Maksimum 3 år totalt.

Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. Hvis ingenting oppgis, gjelder erstatning mot framvisning av kvittering.

  • Det forutsettes at gjenstanden har garanti fra originalprodusent og at den er kjøpt på utsalgssted i Norge.
  • Eventuell erstatning innenfor den utvidede garantitiden er begrenset oppad til kr 12 500 per gjenstand og til kr 125 000 per år.

 

Mer informasjon

Tryg Forsikring: +47 55 17 20 00
Vilkår, forsikringsbevis og meld skade