Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Morsommere å gjøre hole-in-one

Slår du hole-in-one på golfbanen, er det på sin plass med en feiring. Eurocard dekker festen din med inntil kr 5 000.

Feiringen må finne sted samme dag og på den golfbanen/klubbhuset hvor hole-in-one ble oppnådd.

Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. Hvis ingenting oppgis, gjelder erstatning mot framvisning av kvittering.

  • Forsikringen dekker den obligatoriske feiringen med inntil kr 5 000.
  • Banen skal være tilsluttet Norges Golfforbund eller tilsvarende golfforbund i ditt hjemland i Norden.
  • Markøren, spilleren og hjemmeklubbens sekretariat skal signere scorekortet.
  • Forsikringen har ingen egenandel.

 

Mer informasjon

Tryg Forsikring: +47 55 17 20 00
Vilkår, forsikringsbevis og meld skade