Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Utvidet ID forsikring med Egenandelsdekning Leiebil

Vår ID-forsikring med egenandelsdekning leiebil er en av de mest komplette i markedet.

Forsikringen er spesialtilpasset med følgende kombinasjon av dekninger:

  • Egenandelen (CDW) ved kasko skade på leiebilen med inntil 20 000 kroner per skadetilfelle.
  • Advokatbistand ved ID-tyveri for inntil 1 500 000 kroner.
  • Personlig rådgivning og hjelp til å få slettet uønsket innhold fra nettet.
  • Hverdagsuhell som feilfylling og rens av bilens interiør.

Forsikringen dekker deg selv, ektefelle/samboer og hjemmeboende barn under 25 år og belastes ditt Eurocard. Dette er et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt, se forsikringsvilkårene. Hvis ingenting oppgis, gjelder erstatning mot framvisning av kvittering.

Søk om ID-forsikring

Logg inn på Mitt Eurocard og bestill ID-forsikringen ved å sende en sikker melding til kundeservice.

Logg inn

Vilkår, forsikringsbevis og meld skade på tryg.no

Priser og vilkår