• Start
  • Varför måste jag fylla i mina inkomstuppgifter och vad händer om jag har en låg inkomst?

Varför måste jag fylla i mina inkomstuppgifter och vad händer om jag har en låg inkomst?

Vi frågar efter inkomst för att kunna sätta denna i relation till hur tjänsten/produkten används och därmed kunna bedöma riskerna för penningtvätt.

Vi ställer inte dessa frågor ur ett kreditperspektiv och dina svar kommer inte att användas för det ändamålet. Det finns alltså ingen risk för att du till exempel skulle bli av med ditt kort eller få en lägre kreditgräns för att du uppger en lägre inkomst än du tidigare har haft.

Den kundinformation vi tar del av behandlas alltid konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Var detta svaret på din fråga?