• Start
  • Har mitt kort en köpgräns?

Har mitt kort en köpgräns?


Eurocard är ett mångsidigt kreditkort med en flexibel övre gräns.
 
Av säkerhetsskäl har alla våra kort vissa säkerhetsparametrar. Dessa parametrar bestäms av beloppet, sättet köpet genomförs på samt andra faktorer. Vid större köp vill vi försäkra oss om att kortet inte missbrukas.
 
Om du planerar ett köp som överstiger din vanliga utgiftsnivå, rekommenderar vi att du först kontaktar vår kundservice på nedanstående telefonnummer.
 
Observera att ett företagskort även kan ha en utgiftsgräns som fastställs av företaget. För mer information om denna gräns, vänligen kontakta kortadministratören på din arbetsplats.