• Start
  • Jag har varit kund länge, varför måste jag svara på frågorna?

Jag har varit kund länge, varför måste jag svara på frågorna?

Vi har en skyldighet att löpande följa upp att den kundinformation som vi har stämmer och är aktuell. Kraven på vilken information vi behöver samla in ändras då direktiven kring penningtvätt uppdateras.

Därför behöver vi få in informationen även om du varit kund länge och har lämnat informationen tidigare.

Var detta svaret på din fråga?