Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Godt at vide om firmakort og betalingsansvar.

Trend

Firmakort

2 min

03-08-2024

Hvem har betalingsansvaret for de køb, der foretages med kort i din virksomhed? Her er to risici ved at bede de ansatte betale for arbejdsrelaterede udgifter med deres private kort.

I mange virksomheder er det stadig almindeligt, at de ansatte bruger deres private kort, altså kort, der ikke er knyttet til virksomheden, til at betale for arbejdsrelaterede udgifter. I praksis betyder det, at man lader den ansatte lægge penge ud for noget, der er arbejdsgiverens ansvar, hvilket medfører, at både den ansatte og virksomheden udsætter sig selv for unødvendig risiko. Her er to eksempler: 

Den ansatte risikerer sin private økonomi  

I slutningen af 2022 blev der gennemført en undersøgelse i Norge og Sverige på vegne af Eurocard, der viser, at næsten en tredjedel af de ansatte ikke får deres udlæg tilbage i tide til at betale fakturaen eller slet ikke får deres penge tilbage. Udover den stress, det medfører for den ansatte, kan det i værste fald have negative konsekvenser for privatøkonomien. Når ansatte bruger private kort til firmaudgifter, svækker det deres personlige låneevne, fx hvis de skal optage et boliglån.  
 
Læs undersøgelsen her (pdf)

Virksomheden mister kontrol over indkøb  

Private kort kan ikke integreres med løsninger, der gør det nemt for virksomheden at håndtere udgifter, såsom muligheden for at se udgifter i realtid, sætte købsgrænser, spærre kort eller bruge værktøjer til digital håndtering af kvitteringer. Dette gør det sværere for virksomheden at vide, hvilke udgifter der venter, før udlægsrapporterne er indsendt. Derudover øges risikoen for menneskelige fejl og svindel. 

Her er løsningen:  

  • Vælg et firmakort, hvor virksomheden påtager sig kreditrisikoen, dvs. har det endelige betalingsansvar. Udover at den ansatte slipper for at løbe en økonomisk risiko får du:  
    Bedre kontrol over udgifter og transaktionsdata
  • Mindre administration af udgifterne.
  • Bedre rutiner til at reducere fejl og opdage svindel.

 

Et kort til alle behov

  • Digitale kvitteringer i vores app
  • Lounges
  • Rejseforsikring

Fra 350 kr./år

Læs mere og bestil