Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Priser og vilkår

eurocard-double-corporate.png

Priser pr. 1. februar 2024
 
Årlig pris – firmakort med firmahæftelse
 
Corporate  350 kr.*
Corporate Platinum 1.695 kr.
Årlig pris – firmakort med privat hæftelse
 
Corporate 

895 kr.*


Corporate Platinum


2.195 kr.*

Kontanthævning**
 
Corporate  2% min. 50 kr.
Corporate Platinum 2% min. 50 kr.
Valutatillæg
 
Corporate  2% plus eventuelle tillæg til Mastercard
Corporate Platinum 2% plus eventuelle tillæg til Mastercard
Erstatningskort
 
Corporate  180 kr.
Corporate Platinum 180 kr.
Elektronisk kontoudtog via Betalingsservice
Corporate  0 kr.
Corporate Platinum 0 kr.
Fremsendelse af kontoudtog på papir pr. kontoudtog på individuelt fakturering
 
Corporate  35 kr.
Corporate Platinum 35 kr.
Kopi af nota – pr. nota (kun hvis nota = faktureret)
 
Corporate  150 kr.
Corporate Platinum 150 kr.
Fremsendelse af kort til udland med kurer
 
Corporate  400 kr.
Corporate Platinum 400 kr.
Ekspres kortfremsendelse
 
Corporate  400 kr.
Corporate Platinum 400 kr.
Nødkontanter inden 48 timer
 
Corporate  500 kr.
Corporate Platinum 0 kr.
Henstand med betaling
 
Corporate  200 kr.
Corporate Platinum 200 kr.
Afgift for forlænget betalingsfrist
 
Corporate  350 kr.
Corporate Platinum 350 kr.
Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang
 
Corporate  100 kr.
Corporate Platinum 100 kr.
Loungeadgang
 
Corporate  USD 32 pr. besøg*** med Priority Pass tilkøbt til Eurocard Corporate
Corporate Platinum USD 32 pr. besøg*** med Priority Pass i tilknytning til Eurocard Platinum
Kontoudtog
 
Corporate  0 kr. hentet i Eurocard Portal/Eurocard app. 300 kr. via henvendelse til kundeservice. 420 kr. via henvendelse til kundeservice (faktura ældre end 6 md.)
Corporate Platinum 0 kr. hentet i Eurocard Portal/Eurocard app. 300 kr. via henvendelse til kundeservice. 420 kr. via henvendelse til kundeservice (faktura ældre end 6 md.)
Kopi af PIN-kode****
 
Corporate  150 kr.
Corporate Platinum 150 kr.
Papiransøgning****
 
Corporate  500 kr.
Corporate Platinum 500 kr.
Afslut kort****
 
Corporate  100 kr.
Corporate Platinum 100 kr.

Valgfri

 
Forlænget betalingstid pr. ekstra 10 dage pr. kort pr. år
 
Corporate  120 kr.
Corporate Platinum 120 kr.
Morarente
 
Corporate  24% p.a.
Corporate Platinum 24% p.a.
Rykkergebyr – rykker 1
 
Corporate  100 kr.
Corporate Platinum 100 kr.
Rykkergebyr – rykker 2
 
Corporate  150 kr.
Corporate Platinum 150 kr.
Rykkergebyr – rykker 3
 
Corporate  300 kr.
Corporate Platinum 300 kr.
Inddrivelsesgebyr
 
Corporate  600 kr.
Corporate Platinum 600 kr.

 

Oprettelse af frivilligt forlig: Udenretslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002

Timebetaling excl. moms: 500 kr.
Timebetaling IT excl. moms: 1.000 kr.
Tinglysning: I henhold til gældende lovgivning.
Indhentning af tingbogsattest: 175 kr.

 

*Prisen er uden forsikring 
**For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger.
***Prisen pr. besøg reguleres af Priority Pass.
Gebyr ved betaling: Betalingsmodtagere kan kræve et gebyr for at modtage kortet.
****Prisen gælder for kunder med Eurocard Portal, som benytter sig at manuelle tjenester fra kundeservice. Gratis via Eurocard Portal.

Friholdelse i tilfælde af kortindehavers misbrug af firmakort med firmahæftelse og individuel fakturering

  • Friholdelse pr. kortindehaver, max 240.000 kr., heraf kontanthævninger max. 24.000 kr.
  • Friholdelse pr. kontohaver, max 2.500.000 kr. pr. kalenderår.
  • Virksomhedsdækningen (kontohaver) er pr. firmaaftale, pr. kalenderår.Kontanthævninger omfatter ud over egentlig hævning af kontanter også pengeoverførsler og køb af finansielle instrumenter der kan benyttes som betalingsmiddel.

Bestemmelser

Kortbestemmelser - privathæftelse (pdf)
Kortbestemmelser (pdf på engelsk)
Generelle bestemmelser (pdf på engelsk)

Eurocard Corporate Gold

Her finder du information om priser og vilkår.

Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK

Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes den kurs vi modtager fra Mastercard som referencekurs. Undtagelser kan forekomme. For alle valutaer beregnes et valutatillæg ved omregningen – jfr. prisbladet.

Se din valutakurs