Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Valutakurser

Her finder du historiske valutakurser for dit produkt. Ved veksling mellem forskellige EU/EØS-valutaer, kan du også se sammenligningen mod Den Europæiske Centralbanks (ECB) reference-valutakurs.

Bemærk, at kurserne opdateres kontinuerligt, og at det er den sidst opdaterede kurs for den aktuelle dato, der vises i resultatet nedenfor. Den nøjagtige valutakurs for et specifikt køb vises i forbindelse med selve transaktionen.