Er du påvirket av streiken hos SAS, skal du kontakte SAS eller ditt reisebyrå med hensyn til ombooking eller refusjon av pengene. Les mer om dine rettigheter her

Valutakurser

Her finner du historiske valutakurser for ditt produkt. Ved veksling mellom ulike EU/EØS -valutaer ser du også sammenligningen mot Den europeiske sentralbankens (EBS) referanse-valutakurs.

Merk at kursene oppdateres kontinuerlig, og at det er den sist oppdaterte kursen for aktuell dato som presenteres i resultatet under. Nøyaktig valutakurs for et spesifikt kjøp vises sammen med den aktuelle transaksjonen.