Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Eurocard Corporate Gold

Standardpriser pr. 1. februar 2024.

Tillægstjenester

Kortoprettelse 0 kr.
Årlig pris – firmakort med firmahæftelse 1.125 kr.
Årlig pris –firmakort med privat hæftelse 1.795.kr
Kontanthævning* 2% min. 50 kr.
Valutatillæg 2%
Erstatningskort (spærring/kunden ønsker ombytning) 0 kr.
Erstatningskort** 150 kr.
Elektronisk kontoudtog via Betalingsservice 0 kr.
Fremsendelse af kontoudtog på papir pr. kontoudtog på individuelt fakturering 25 kr.
Kopi af kontoudtog 100 kr.
Kopi af nota – pr. nota (kun hvis nota = faktureret) 150 kr.
Fremsendelse af kort til udland med kurer 200 kr.
Ekspres kortfremsendelse 0 kr.
Nødkontanter inden 48 timer 500 kr.
Henstand med betaling 200 kr.
Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang 100 kr.
Forlænget betalingstid pr. ekstra 10 dage pr. kort pr. år 100 kr.
Lounges Se alle lounges og priser her
Morarente 24% p.a.
Rykkergebyr – rykker 1 100 kr.
Rykkergebyr – rykker 2 150 kr.
Rykkergebyr – rykker 3 300 kr.
Inkassogebyr 400 kr.
Inddrivelsesgebyr 00 kr.
Fakturakopi** 250 kr, fakturaer ældre end 6 måneder: 350 kr.
Kopi af PIN-kode** 150 kr.
Papiransøgning** 500 kr.
Afslut kort** 100 kr.
Oprettelse af frivilligt forlig: Udenretslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002
Timebetaling excl. moms 500 kr.
Timebetaling IT excl. moms 1.000 kr.
Tinglysning I henhold til gældende lovgivning
Indhentning af tingbogsattest 175 kr.


*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger.
Gebyr ved betaling: Betalingsmodtagere kan kræve et gebyr for at modtage kortet.
**Prisen gælder for kunder med Eurocard Portal, som benytter sig at manuelle tjenester fra kundeservice.

Friholdelse i tilfælde af kortindehavers misbrug af firmakort med firmahæftelse og individuel fakturering.

  • Friholdelse pr. kortindehaver, max 240.000 kr., heraf kontanthævninger max. 24.000 kr.
  • Friholdelse pr. kontohaver, max 2.500.000 kr. pr. kalenderår.
  • Virksomhedsdækningen (kontohaver) er pr. firmaaftale, pr. kalenderår.Kontanthævninger omfatter ud over egentlig hævning af kontanter også pengeoverførsler og køb af finansielle instrumenter der kan benyttes som betalingsmiddel.

Bestemmelser

Kortbestemmelserne – privathæftelse (pdf)
Kortbestemmelserne – firmahæftelse (pdf på engelsk)
Generelle bestemmelser (pdf på engelsk)
Betingelser digital kvittering (pdf)

Omregningskurs ved forbrug I anden valuta end DKK 

Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes den kurs vi modtager fra Mastercard som referencekurs. Undantagelser kan forekomme. For alle valutaer beregnes et valutatillæg ved omregningen – jfr. prisbladet.

Se din valutakurs