Olet suomenkielisellä sivulla. Valitse maasi nähdäksesi sijaintikohtaisen sisällön.

Yrityskortilla tehdyt hankinnat: yrityksen kannattaa ottaa maksuvastuu

Trendejä

Yrityskortit

1 min

2019-05-03

Yhä useammat yritykset ottavat itselleen yrityskorttien maksuvastuun. Eurocardin asiantuntija pitää tätä järkevänä suuntauksena, josta kaikki hyötyvät.

Eurocardin asiakasvastaava Beate Svendsen on työskennellyt maksuratkaisujen parissa yli kaksi vuosikymmentä. Hänen mielestään yrityskorttien maksuvastuu kuuluu loogisesti yrityksille, sillä työntekijät maksavat yrityskorteilla nimenomaan työhönsä liittyviä hankintoja. Tästä on huomattavaa etua kaikille osapuolille.

– Kun yrityksellä itsellään on maksuvastuu käytössään olevissa ratkaisuissa, yritys saa omat maksutapahtumatietonsa myös paremmin hallintaan. Yritys voi esimerkiksi päättää, missä korttia saa käyttää, ja mikä on suurin sallittu maksusumma.

Monissa Euroopan maissa on jo pitkään ollut yleistä, että työntekijöiden käytössä olevat maksuratkaisut ovat yritysten vastuulla. Eurooppalainen käytäntö on nyt alkanut yleistyä Pohjoismaissa, mikä johtunee osittain EU:n maksupalveludirektiiviin liittyvästä Open Banking -velvoitteesta, osittain yritysten halukkuudesta tehostaa prosessejaan.

– Etenkin Norjassa ja Ruotsissa on tapahtunut selvää kehitystä. Tehokkaasta hallinnosta on hyötyä niin työntekijöille kuin yritykselle. Työntekijät voivat keskittyä työajallaan enemmän varsinaisiin työtehtäviinsä, ja yritykset säästävät kustannuksissa.

Yrityksissä saatetaan kantaa huolta siitä, että työntekijät kenties käyttävät yrityskorttejaan väärin. Beate Svendsenin mukaan huoleen ei ole aihetta.

– Oma kokemuksemme on, ei aivan yllättäen, että työntekijät ovat luottamuksen arvoisia.

Svendsen arvioi useimpien yritysten havaitsevan, että niillä itsellään oleva yrityskorttien maksuvastuu on enemmän hyötyjä tuottava ratkaisu.

– Se on yksinkertainen tapa parantaa kokonaishallintaa ja samalla helpottaa työntekijöiden arkea.


Viisi etua, jotka yritys saa ottaessaan yrityskorttien maksuvastuun itselleen:

  1. Parempi turvallisuus, kun yrityksellä on oma data hallussaan
  2. Parempi hallinta ja tarkempi kokonaiskuva yrityksen datasta
  3. Täydellinen matkalaskuratkaisu, joka alentaa kustannuksia
  4. Helpompi digitaalisten kuittien ja muiden uusien ratkaisujen käyttöönotto
  5. Tyytyväisemmät työntekijät

Sopiva kortti jokaiseen tarpeeseen

  • Käsittele kuittisi sovelluksellamme
  • Lounget
  • Lisäturvaa matkalle

Lue lisää ja tilaa

Haluatko uudistaa tavan, jolla maksat?

Mitä maksuihin tulee, erilaisilla liiketoiminnoilla on erilaiset vaatimukset. Saat parhaiten sopivan ratkaisun juuri sinun yrityksesi tarpeisiin, kun räätälöimme sen teitä varten.

Ota meihin yhteyttä