Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Den svenske stat velger Eurocard 

Nyhet

Firmakort

2 min

2021-09-01

Den svenske stat har igjen valgt Eurocard som leverandør av kort- og reisekontotjenester. En viktig årsak er den digitale betalingsløsningen Eurocard kan tilby, hele veien fra innkjøp til bokføring.

Digitaliseringen påvirker samfunnet på mange forskjellige måter, ikke minst når det gjelder hvordan vi gjennomfører og bokfører betalinger. Samtidig krever vi at de digitale betalingstjenestene er enkle, sikre og tidsbesparende.
Når den svenske stat i regi av Riksgälden (den svenske stats sentrale finansforvaltning) velger leverandør av kort- og reisekontotjenester, stilles det svært strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Tjenesten kan tilpasses til hele eller deler av betalingsprosessen

– Riksgälden har vært svært tydelige i kravet om at de trenger en helt digital betalingsløsning som er sikker og som bidrar til å holde de administrative kostnadene nede. Dessuten skal løsningen selvsagt fungere med fremtidige betalingstjenester, sier Gustavo Molano, salgssjef hos Eurocard, og fortsetter:

– Jeg er svært glad over den fortsatte tilliten. Det er en bekreftelse på at vi sammen tenker riktig, og leverer bærekraftige betalingsløsninger som kommer til å utgjøre en forskjell for landets 215 myndigheter.

En digital tjeneste som kan tilpasses

Oppdraget går ut på å gjøre myndighetenes håndtering av utlegg og betalinger så sikker og effektiv som mulig. Dette foregår blant annet ved hjelp av Eurocard Portal, et nettbasert verktøy som gir full kontroll og oversikt over utgifter, kort og kontoer. Men det finnes også andre digitale tjenester, blant annet virtuelle kort for netthandel, samt Smarte kvitteringer.

– Smarte kvitteringer er en tjeneste som hjelper bedrifter og virksomheter med å erstatte papirkvitteringer med digitale kvitteringer. Tjenesten kan tilpasses til hele eller deler av betalingsprosessen, avhengig av hvor mye man ønsker å digitalisere, sier Michael Afram, som er rammeavtaleansvarlig hos Eurocard. Han fortsetter:

– Dette bidrar til store tidsbesparelser, både for den ansatte som gjør selve innkjøpet, og for den som tar imot utleggsrapporten.
Den fornyede avtalen gjelder fra 1. januar 2022 og tre år fremover, med mulighet for ett års forlengelse.

Dette er Riksgälden:

Riksgälden er den svenske stats sentrale finansforvaltning og har blant annet som oppgave å:

  • inngå rammeavtaler på vegne av staten når det gjelder kort- og reisekontotjenester, banktjenester og ladbare korttjenester
  • være statens internbank
  • ta opp lån og forvalte statsgjelden
  • gi statlige garantier og kreditter
  • ha ansvar for innskuddsgarantien og investorbeskyttelsen
  • ha ansvar for statens behandling av banker i krise

Kilde: riksgalden.se

Les mer om Smarte kvitteringer
Les mer om virtuelle kort

Ett kort til alle behov

  • Digitale kvitteringer i vår app
  • Reiseforsikring
  • Lounger

Les mer og bestill

Trenger du en tilpasset løsning?

Den beste måten å finne den perfekte løsningen for bedriften din, er å la oss skreddersy den for deg. Ta kontakt med oss i dag, så gir vi deg mer informasjon.

Kontakt oss