Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Ulykkesforsikring

Hvis ulykken rammer, kan vi hjelpe deg å sikre økonomien din. Med vår ulykkesforsikring kan du få erstatning ved både hverdagslige og alvorlige ulykkestilfeller som skjer på grunn av en plutselig ytre og uforutsett hendelse.

Forsikringen gjelder for deg som er mellom 18 og 65 år og den er gyldig inntil den dagen du fyller 75 år (dekningen for ervervsmessig uførhet opphører når du fyller 65 år). Du kan også velge å sikre din ektefelle/samboer eller partner, om dere har samme folkeregistrert adresse.

Har du allerede en ulykkesforsikring?

Du kan få erstatning fra flere selskaper. Forsikringen gjelder selv om du er dekket og får erstatning fra en annen forsikringsavtale.

Nedenfor ser du et utdrag av forsikringsvilkårene. For fullstendig oversikt se forsikringsvilkårene.

  • arr og andre kosmetiske skader,
  • benbrudd: kr 5 000 per ulykkestilfelle,
  • sykehusinnleggelse kr 1 000 per døgn,
  • medisinsk invaliditet fra 3 %,
  • ervervsmessig uførhet med minimum 50 %,
  • dødsfall som følge av en ulykke.