Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Virtuelle kredittkort på fremmarsj

Nyhet

Virtuelt kort

2 min

2023-11-08

Stadig flere firmatransaksjoner gjøres på nett, noe som øker etterspørselen etter sikre og smidige betalingsløsninger. Bruken av virtuelle kredittkort spås å vokse kraftig fremover. Oscar Letterblad i Eurocard er ikke overrasket. – Interessen for våre virtuelle firmakort er stor, sier han.

En fersk studie fra Grand View Research peker på en kraftig økning av virtuelle kort frem til 2030. Etterspørselen er først og fremst drevet av privatpersoners økte netthandel, noe som krever ekstra sikkerhet ved kjøp. Men også bruken av virtuelle firmakort spås å vokse de kommende årene.
Ifølge Oscar Letterblad, som er salgssjef for små og mellomstore bedrifter i Eurocard, gjenspeiles den globale trendkurven i den interessen man ser blant bedriftskunder.

– Mange kunder som ikke har et virtuelt kort, ønsker å vite mer om fordelene med kortene og hvordan man bruker dem, forteller han.
Han understreker at et virtuelt firmakort ikke erstatter det tradisjonelle fysiske firmakortet, men er et supplement som brukes ved betaling på nett.

– Jeg mener at bedrifter som kjøper produkter, tjenester eller digitale annonser på nett, absolutt skal overveie å bruke et virtuelt firmakort til dette.

Eurocard har tilbudt virtuelle firmakort i mange år og følger nøye med på utviklingen innen digital betaling.

– Utviklingen går raskt, og det gjelder hele tiden å være på tå hev for å ha et produkt som er relevant,brukervennlig og oppfyller de økte sikkerhetskravene. Selv er vi godt posisjonerte og kan tilby våre bedriftskunder de digitale betalingsmulighetene som vil være nødvendige de kommende årene, sier han.

4 vanlige spørsmål om virtuelt firmakort

Hva er et virtuelt firmakort?

Det er et ikke-fysisk firmakort som fungerer akkurat som et vanlig plastkort. En viktig forskjell er imidlertid at det bare gjelder for kjøp på nett.

Hva er fordelene sammenlignet med et fysisk firmakort?

Bedriften slipper å bekymre seg for at kortet skal komme på avveie og misbrukes. Hvis flere kolleger handler på nett og for eksempel kjøper programvarelisenser og kontormateriell, kan de bruke et felles virtuelt kort til dette. Alle transaksjoner samles på en fellesfaktura som sendes fra Eurocard én gang i måneden.

Hvorfor bør et virtuelt firmakort være interessant?

For enkeltkjøp eller regelmessige kjøp på nett er det både smidigere og sikrere enn å bruke et fysisk plastkort. Det er for eksempel ideelt for markeds-, personal- og IT-avdelinger som kjøper programvarelisenser eller annonser i sosiale medier.. Det virtuelle kortet legges automatisk opp i Eurocard Portal der administrator kan sette kjøpsgrenser og se transaksjoner i sanntid. Med en telefon til kundeservice er det dessuten enkelt å bytte tadministrator hvis noen går over i en ny stilling eller slutter i bedriften.

Hvordan skaffer vi oss et virtuelt firmakort?

Ved å kontakte Eurocard eller søke direkte på eurocard.com.

Glem plastkortene

  • Prøv kostnadsfritt i 6 måneder!
  • Ingen fysiske kort å holde styr på
  • Bedre oversikt med innkjøp samlet på én faktura
  • Ingen øvre kjøpsgrense

Les mer om Virtuelt kort