Velg land: Eurocard Norge

Reklamasjon

Som kortinnehaver kan du med hjelp fra oss, reklamere på et kjøp eller et uttak hvis noe har gått galt.

Fyll ut reklamasjonsskjemaet og velg alternativet som stemmer best med saken din. Når du har sendt oss reklamasjonen, vil du etter 10-15 minutter få en bekreftelse på e-post med et ID-nummer som du må lagre hvis du trenger å kontakte oss om saken igjen.

Noe har gått galt med kjøpet eller uttaket mitt

Hvis feil beløp er debitert, eller du ikke har mottatt varen/tjenesten som du har betalt for med kortet ditt, må du først forsøke å løse dette med salgsstedet. Hvis de ikke hjelper deg er du velkommen til å foreta en reklamasjon. Etter saksbehandling kan du ha rett på en viss erstatning.

Legg ved all dokumentasjon du har i form av kvitteringer, ordrebekreftelse, leveringsbekreftelse og skriftlig kommunikasjon med salgsstedet.

For deg som har kjøpt en vare/tjeneste med kortet, som ikke er levert på grunn av Covid-19
Ta alltid kontakt med salgsstedet først og reklamer til dem, da det er de som skal kompensere deg for den manglende varen/tjenesten.

Hvis salgsstedet sier du skal få tilbakebetalt, må du avvente. Behandling av slike saker nå tar lenger tid enn vanlig.

Hvis salgsstedets erstatningstilbud for eksempel er en voucher du ikke ønsker, må du alltid gi tilbakemelding til dem om at du takker nei til tilbudet, og at du ønsker å få tilbake beløpet du har betalt.

Hvis du til tross for flere forsøk ikke får erstatning, har du mulighet til å gjøre en reklamasjon.

Reklamasjonen må inneholde:

  • Bestillingsbekreftelse på hva slags type tjeneste du har kjøpt, dato, beløp og at det fremkommer hvilke vilkår som gjelder for kjøpet.
  • Kopi av all skriftlig kommunikasjon mellom deg og salgsstedet, hvor dato og avsender tydelig fremkommer.
  • Årsak til avbestillingen? Hvem er det som har kansellert? Arrangøren eller deg?
  • Legg ved en kopi av avbestillingsbekreftelsen fra salgsstedet der dato for lovet tilbakebetaling fremkommer.

Reklamere på feilaktig kjøp eller uttak

Kortet mitt er mistet eller stjålet

Hvis reklamasjonen din gjelder et mistet eller stjålet kort, må du sperre kortet så fort som mulig etter at du oppdaget forholdet. Du må også melde forholdet til politiet, og legge ved en kopi av anmeldelsen når du reklamerer.

Reklamere på transaksjoner for mistet eller stjålet kort

Kjøp eller uttak som ikke er foretatt av meg

Oppdager du uautoriserte kjøp eller uttak, må du sperre kortet så fort som mulig, slik at ingen flere transaksjoner kan foretas. Husk også å politianmelde de uautoriserte kjøpene.

Reklamere på uautoriserte kjøp eller uttak