Du er på den danske hjemmeside. Vælg dit land for at se stedspecifikt indhold.

Virtuelt kort

Priser pr. 1. februar 2023

Årlig pris - betalingstid 10 dage 350 kr. pr. år
Årlig pris - betalingstid 30 dage 700 kr. pr. år
Elektronisk kontoudtog via Betalingsservice 0 kr.
Valutakurstillæg 2% plus eventuelle tillæg til Mastercard
Erstatningskort 180 kr.
Fakturakopi* 250 kr.
Fakturaer ældre end 6 måneder: 350 kr.
Rykkergebyr 1. gang 100 kr.
Rykkergebyr 2. gang 150 kr.
Rykkergebyr 3. gang 300 kr.
Morarenter 24% p.a.
Inkassoadvis 400 kr.
Indrivelsegebyr 600 kr.


*I Eurocard Portal kan du omkostningsfrit se faktura 12 måneder tilbage i tiden, se kortlister, ændre beløbsgrænser (limitering) og opdatere de ansattes medarbejderid. Læse mere om Eurocard Portal og værktøjets muligheder her

Kontobestemmelser (pdf)
Valutakurser