Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Eurocard Corporate Purchase

Det er ikke lenger mulig å søke om dette kortet, så følgende informasjon gjelder kun for eksisterende kunder.

Priser f.o.m 1. november 2015

Pris per år Pris er basert på antall kort

Øvrige priser

 
eFaktura kr 0
Fakturagebyr papirfaktura kr 35
Gebyr ved kjøp av varer og tjenester** kr 0
Kontantuttak i minibank*** 4,0 % av beløpet, min. kr 40
Kontantuttak i bank, postkontor/butikk*** 4,0 % av beløpet, min. kr 60
Valutapåslag 1,75 %
Erstatningskort kr 100
Erstatningskort**** kr 180
Hastekort kr 100
Kopi av faktura kr 60
Kopi av faktura**** kr 300, faktura eldre enn 6 måneder: kr 420
Påminnelsegebyr Iht. satser satt av Finansdept.
Forsinkelsesrente Iht. satser satt av Finansdept.
Kopi av pinkode**** kr 180
Papirsøknad**** kr 600
Avslutte kort**** kr 120

 

**Alle belastninger foretatt over skranke i bank eller postkontor regnes som kontantuttak, og et gebyr på 4 % av beløpet må påregnes.

***Her ser du de vanligste kontantuttaksgrensene i Norge og utlandet.

****Prisen gjelder for kunder med Eurocard Portal som benytter manuelle tjenester fra Kundeservice.

Vilkår – firmaansvar (pdf)

Valutaomregning fra utenlands valuta til norske kroner (NOK)

Ved omregning fra utenlandsk valuta til NOK benyttes den valutakurs som Eurocard mottar fra Mastercard, pluss et valutapåslag. Informasjon om valutapåslag og omregning av valuta fremgår av prislisten og kontovilkårenes punkt 7.

Se din valutakurs