Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Bra å vite om firmakort og betalingsansvar

Trend

Firmakort

2 min

2024-03-08

Hvem er til syvende og sist ansvarlig for kredittkortfakturaene i bedriften? Her er to farer ved å be de ansatte bruke sine private kort for jobbutlegg.

I mange bedrifter er det fortsatt ansatte som bruker sine private kort, altså kort som ikke er forhandlet gjennom bedriften, til å betale for jobbrelaterte utgifter. I praksis betyr det at man lar den ansatte ta den økonomiske belastningen for noe som er arbeidsgiverens ansvar, og utsetter dermed både den ansatte og bedriften for unødig risiko. Her er to eksempler: 

I verste fall kan ansattes privatøkonomi stå i far 

I slutten av 2022 ble det gjennomført en undersøkelse i Norge og Sverige på oppdrag av Eurocard, som viser at nærmere en tredjedel av de ansatte ikke får utlegget sitt tilbake tidsnok til å betale fakturaen, eller ikke får tilbakebetalt i det hele tatt. I tillegg til stresset rundt dette kan det i verste fall få negative konsekvenser for privatøkonomien. Når ansatte benytter private kort for utlegg i jobben, svekkes deres personlige låneevne, for eksempel hvis de skal ta opp boliglån. Mange finner det urimelig at de blir registrert i Gjeldsregisteret fordi de har lagt ut for sin arbeidsgiver.  

Se undersøkelsen her (pdf) 

Bedriften mister kontrollen over innkjøpene 

Private kort kan ikke kobles mot løsninger som gjør det enkelt for bedriften å håndtere utlegg, for eksempel mulighet til å se utlegg i sanntid, sette kjøpsgrenser og sperre kort, eller med verktøy som digitaliserer håndtering av kvitteringer. Det gjør at det blir vanskeligere for bedriften å vite hvilke utgifter som venter før utleggsrapportene sendes inn. Dessuten øker faren for menneskelige feil og svindel. 

Her er løsningen: 

Velg et firmakort der bedriften tar kredittrisikoen, det vil si har det endelige betalingsansvaret. I tillegg til at de ansatte slipper å ta en økonomisk risiko, får du 

  • bedre kontroll over utlegg og transaksjonsdata.
  • mindre utleggsadministrasjon.
  • bedre rutiner for å redusere feil og oppdage svindel.

 

 

Ett kort til alle behov

  • Digitale kvitteringer i vår app
  • Reiseforsikring
  • Lounger

Les mer og bestill