Du är på den svenska webbsidan. Välj ditt land för att se platsspecifikt innehåll.

Trenderna som förändrar Europas betalmarknad

Trend

Kort och konton

2 min

03-17-2021

- Betalningar är inget som kunder vill fundera på, det ska bara funka. Vi har pratat med Ulrika Ledel, Head of Digital & Remote Sales på Eurocard, om Europas tydligaste betaltrender och kundernas ökande krav.

När det kommer till integrerade betallösningar finns det vissa skillnader mellan de europeiska länderna, men de är utan tvekan på väg åt samma håll.

-Vi kan se att de integrerade betallösningarna blir allt vanligare, säger Ulrika Ledel och fortsätter:
-Kundernas krav ökar och nyckeln till att möta de kraven är sömlöshet. En bra tjänst är den som inte märks.

Ulrika Ledel säger att företagssidan ligger lite efter om man jämför med konsumentsidan på grund av en hårdare reglering. Detta beror på att framförallt lagar och regler har försvårat och saktat ned bland annat teknikutvecklingen. Hon understryker samtidigt att den ena sidan dock föder den andra. De beteenden och krav du har som konsument, tar du med dig in i ditt företag. Det är just de insikterna som driver utvecklingen framåt idag.

Större valfrihet

Den stora globala konkurrensen är också en viktig komponent i dagens utveckling. Marknaden och konsumenterna är inte längre beroende av banker, och har idag betydligt större valfrihet. Curve, Revolut och Pleo är bara några exempel på företag som kommit med egna sömlösa och integrerade betallösningar. Även icke-finansiella aktörer som exempelvis Fortnox och Visma har valt att göra detsamma.

Ulrika Ledel ser den ökade konkurrensen som något som alla vinner på.
Ökad konkurrens leder till nya modeller. Och nya modeller till bättre lösningar.

Sammanslagningar ökar

En annan tydlig trend i Europa är sammanslagningar av företag. De kan ske i form av uppköp, partnerskap eller rena samarbeten.
-Den ökade mängden sammanslagningar beror dels på att många väljer att säkra sin affär i en idag ganska osäker värld, men kanske främst på att man vill gynna kunden och skapa en bättre kundupplevelse, säger Ulrika Ledel.

Företagen tjänar idag inte pengar på själva transaktionen, utan på kringtjänster som exempelvis UX, upplevelsen av en tjänst och andra integrerade lösningar. 

-Ingen vill betala för att betala. Därför blir mervärdet allt viktigare för kunderna, säger Ulrika Ledel.

Det kan röra sig om allt från översikt över företagets egen data till användarvänlighet och andra tillval.

Även där menar Ulrika Ledel att man kan skåda en tydlig trend; de modulära och skräddarsydda tjänsterna ökar alltmer.

- Alla kunder är unika och förväntar sig lösningar som passar just deras behov. Genom att erbjuda en vid palett av tjänster kan betalleverantörerna garantera att kunderna kan skräddarsy en lösning som passar just dem. 

Sömlösa och integrerade betallösningar är inte bara bra för kunderna, det gör dessutom världen mindre. Realtidsbetalningar, valutakonverteringar och landsgränser är inte längre något hinder.

- Marknader och kundbaser som tidigare varit utom räckhåll är idag bokstavligen ett klick bort, säger Ulrika Ledel. 

4 tydliga trender

 1. Sömlösa betallösningar
  Enkla, effektiva och användarvänliga betallösningar dominerar. Kunder efterfrågar tjänster som inte kräver förkunskaper eller handpåläggning. Det ska bara funka. 
 2. Konsumenterna leder utvecklingen
  Konsumenternas nya beteenden och ändrade behov snabbar på utvecklingen av företagens integrerade betallösningar. E-handelns användarvänlighet och checkout-system spelar en viktig roll i företagens utveckling och adaption. 
 3. Modulärt och skräddarsytt
  Alla företag har olika behov. Modulära lösningar tillåter dem att skräddarsy lösningar som passar just dem. 
 4. Sammanslagningar av företag
  Företag väljer att gå samman för att bredda sina erbjudanden och öka kundnyttan.

Behöver du en skräddarsydd lösning?

När det gäller betalningar så har de flesta företag helt unika behov. Ett enkelt sätt att få en lösning som passar är att låta oss skräddarsy den. Ta kontakt med oss så berättar vi hur det går till.

Kontakta oss