• Start
  • Vi er blevet bedt om, at opdatere vores virksomheds oplysninger på grund af hvidvaskloven, hvordan gør vi det?

Vi er blevet bedt om, at opdatere vores virksomheds oplysninger på grund af hvidvaskloven, hvordan gør vi det?

Du opdaterer virksomhedens oplysninger via en digital formular, som du finder her.

Husk at:

  • Du som underskriver formularen skal være tegningsberettiget for virksomheden. Det er nok, at du underskriver blanketten alene, selvom der ifølge selskabets vedtægter er mere end én tegningsberettiget .
  • Hav dit MitID tilgængeligt (eller tilsvarende i Sverige, Norge eller Finland).
  • Du skal kunne uploade virksomhedens ejerstruktur, hvis det er relevant. De understøttede filformater er pdf, jpg, jpeg og png, og den vedhæftede fil kan maksimalt være på 3 MB.
  • I de tilfælde, hvor retmæssig ejer ikke har et nordisk personnummer, skal du uploade en paskopi med adresseoplysninger i bopælslandet.

Hvis personen der skal underskrive formularen, ikke har et MitID (eller tilsvarende i Sverige, Norge eller Finland) bedes du kontakte os.