Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Utleggshåndtering for bedrifter i alle størrelser

Integrasjon for alle behov

Alle bedrifter har ulike forutsetninger, og vi kan hjelpe til uansett behov. Smidig systemintegrasjon forenkler utleggshåndteringen helt fra rapportering og digitale kvitteringer og hele veien til full integrering med deres eget reiseregningssystem (TEM).

En integrasjonsløsning med bedriftens eksisterende TEM-system reduserer det manuelle arbeidet, samtidig som sikkerheten blir høyere og risikoen for svindel og feil blir mindre. Det som er lagt ut, er det som blir tilbakeført – og du slipper å tenke på konvertering mellom ulike valutaer. Det skjer enkelt og automatisk direkte i appen.

Fordelene med TEM-integrasjon

Sparer tid og penger

En TEM-integrasjon gir raskere og enklere utleggshåndtering for alle i bedriften. Dermed kan dere bruke ressursene der de gjør størst nytte.

Økt sikkerhet

En helt digitalisert utleggshåndtering reduserer risikoen for både svindel og feil. Riktig beløp på riktig sted, med andre ord

Kontroll

En total TEM-integrering gir bedre oversikt og mer kontroll – fra kjøpsøyeblikket og hele veien inn i regnskapssystemet.

Helhetligløsning med TEM

Med en TEM-integrert løsning hjelper vi dere fra selve kjøpsøyeblikket og hele veien inn i regnskapssystemet. Sømløst, praktisk og enkelt. Eurocard hjelper dere med å forenkle håndteringen samtidig som dere får bedre kontroll

Koble til og koble av

For å kunne gjøre en total systemintegrasjon må bedriften være koblet til et av forretningssystemene Eurocard samarbeider med.

Har dere et eget TEM-system eller ikke noe system i det hele tatt? Begynn med å ta kontakt med et av selskapene på listen.

Hvilken systemintegrasjon passer for oss?

Två nivåer av integration

Enkelt med transaksjonsfiler

Vis mer Skjul

En manuell utleggsrapport tar i gjennomsnitt 24 min. Med et TEM-system med transaksjonsfiler slipper dere manuell innmating. Kjøpene leses inn automatisk, og det eneste dere behøver å gjøre er å velge hvilken rapport kjøpet tilhører. Dere sparer både verdifull tid og reduserer risikoen for feilrapportering.

En manuell utleggsrapport tar i gjennomsnitt 24 min. Med et TEM-system med transaksjonsfiler slipper dere manuell innmating. Kjøpene leses inn automatisk, og det eneste dere behøver å gjøre er å velge hvilken rapport kjøpet tilhører. Dere sparer både verdifull tid og reduserer risikoen for feilrapportering.

Sømløst med Smarte kvitteringer

Vis mer Skjul

Et TEM-system med digitale kvitteringer, hele veien fra kjøp til bokføring, sørger for rask, enkel og sømløs utleggsrapportering. Med Smarte kvitteringer behøver dere ikke en gang å legge inn delkostnader på kvitteringene. Bare send inn og velg hvilken rapport de hører til – resten går automatisk.

Et TEM-system med digitale kvitteringer, hele veien fra kjøp til bokføring, sørger for rask, enkel og sømløs utleggsrapportering. Med Smarte kvitteringer behøver dere ikke en gang å legge inn delkostnader på kvitteringene. Bare send inn og velg hvilken rapport de hører til – resten går automatisk.

Trenger du en tilpasset løsning?

Den beste måten å finne den perfekte løsningen for bedriften din, er å la oss skreddersy den for deg. Ta kontakt med oss i dag, så gir vi deg mer informasjon.

Kontakt oss