Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Pris og vilkår

Her ser du standardpriser for noen av våre bedriftsløsninger. Har din bedrift behov for flere tjenester eller spesifikke løsninger? Ta gjerne kontakt med oss for rådgiving.

Priser f.o.m. 1. februar 2024

Book now – pay later "kort"
kr 100 per utsatt flytransaksjon (for beløp over kr 400)
Eurocard Portal plus  
Pris Vennligst kontakt oss for mer informasjon
Eurocard Portal  
Pris kr 0
Fleksibel limitering kr 2 400 per år
Statistikk kr 2 400 per år
Integrasjon med deres utleggshåndteringssystem  
Har bedriften flere enn 20 kort?
Vennligst kontakt oss for mer informasjon
Smart receipts  
Daglige transaksjonsdata og digitale kvitteringer til deres utleggshåndteringssystem.
kr 350 + moms pr. kort
Daglige transaksjonsfiler
 
Daglige transaksjonsdata uten digitale kvitteringer levert til deres utleggshåndteringssystem.
kr 3 500 per år
Avstemmingsfiler
 
Månedlige transaksjonsdata levert til deres utleggshånteringssystem for avstemming.
kr 1 500 per år
Elektronisk fakturering  
EHF kr 0
Eurocard Corporate Gold Se separat prisliste
Eurocard Corporate Platinum Se separat prisliste
Eurocard Corporate Purchase Se separat prisliste
Eurocard Purchasing Account - Virtuelt kort Se separat prisliste
Eurocard Single-Use Account Etter avtale.
Vennligst kontakt oss for mer informasjon
Global Data Manager Vennligst kontakt oss for mer informasjon
Reisekonto  
Reisekonto standard
(15 dagers betalingsfrist)
kr 1 250 per år*
Forlenget betalingsfrist
(30 dagers betalingsfrist)
kr 3 050 per år. Gjelder ved omsetning opp til 2 mill.kroner. 
(Ved høyere omsetning beregnes prisen ut fra markedsrenten)

Reisekonto udvidet Vennligst kontakt oss for mer informasjon
Book now - pay later 2 % min. kr 70 per utsatt flytransaksjon
Kopi av faktura* kr 300
Faktura eldre enn 6 måneder: kr 420
Valutapåslag 2 % pluss eventuelle tillegg til Mastercard
Påminnelsegebyr Iht. satser satt av Finansdept.
Forsinkelserente

24%
Andre priser  
Endring av faktureringsmåte kr 480 
Andre manuelle tjenester kr 1 200 pr. påbegynt time
Kopi av faktura* kr 300
Faktura eldre enn 6 måneder: kr 420
Liste over kortinnehavere* kr 600
Endring av limitering på kort* kr 120
Endring av limitering på konto* kr 600
Oppdatering av ansatt-ID, mer enn 10 kort* kr 1 200
Saldoforespørsel per organisasjonsnummer kr 1 200


*I Eurocard Portal kan du kostnadsfritt se fakturaer 12 måneder tilbake i tid, se oversikt over kortinnehavere, endre beløpsgrenser samt oppdatere ansattnummer. Les mer om Eurocard Portal og verktøyets muligheter her

I samsvar med merverdiavgiftsloven er noen av våre tjenester momsbelagt.

Vilkår for bedriftsløsninger

Generelle vilkår (PDF på engelsk)
Eurocard Portal / Eurocard Portal plus (pdf på engelsk)
Book now - pay later (pdf på engelsk)
Eurocard Single-Use Account (pdf på engelsk)
Reisekonto - Generelle vilkår (PDF på engelsk)
Smarte kvitteringer - Smart receipts (pdf)

Valutakurser