Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

"Eurocard er det eneste alternativet for oss"

Kundecase

Firmakort

2 min

2024-04-17

Med virksomhet i flere land og ansatte som ofte er på forretningsreise, trenger teknologiselskapet Thurne et firmakort som fungerer uansett hvor de befinner seg. Vi kunne ikke klart oss uten det, sier Martin Evers, administrerende direktør i Thurne.

På intervjutidspunktet befinner Martin Evers seg på Thurnes kontor i Helsingfors, men han kunne like gjerne vært i Stockholm, København, Riga eller på selskapets kontor i Polen. For det er slik arbeidsdagen ser ut for ham og de 30 ansatte, de er stadig på reisefot.

– Hos oss er alle selgere, og vår forretningsidé bygger i stor grad på at vi kommer til kunden og løser ting på stedet, noe som selvsagt medfører mye reising, sier han.

Thurne selger maskiner, systemer og komponenter til legemiddel- og prosessindustrien samt til kjemiske industri. Martin Evers beskriver det som en bransje i rask utvikling, der de jobber aktivt med å løse ulike utfordringer relatert til bærekraft. 

Har bare Eurocard i dag

– Det er viktig å følge med i tiden og handle raskt når det trengs. Og det fungerer bare hvis man gir de ansatte mandat til å ta egne beslutninger. Vi praktiserer frihet under ansvar, alle har eget firmakort og bestiller alt selv i forbindelse med en forretningsreise, forteller han og fortsetter:

– Det andre som trengs, er et betalingsmiddel som er til å stole på. Vi gikk helt over til Eurocard i 2021 fordi vi trengte et kort som fungerer problemfritt uansett hvilket land vi befinner oss i. Ofte gjør vi innkjøp på stedet for å kunne løse en oppgave. Vi må for eksempel kjøpe en reservedel til en kunde, og da må kortet fungere. Jeg har selv gjort mye research og sammenlignet ulike kort, og kommet frem til at Eurocard er det eneste alternativet for oss, sier Martin Evers.

Eurocard Portal gir full kontroll

Selv om mye av ansvaret for firmakortene ligger hos de ansatte, må han som administrerende direktør ha full oversikt over alle kjøp i selskapet. Til sin hjelp har han Eurocard Portal, et nettbasert verktøy som han selv disponerer, og der han kan administrere alle kortene i sanntid.

– Jeg følger med på utlegg, setter kjøpsgrenser, legger til nye kort og kan om nødvendig sperre kort. Eurocard Portal gir meg den kontrollen jeg trenger over innkjøpene. Han fortsetter:

– Å ha ulike kredittkortportaler i forskjellige land ville vært helt uhåndterlig for oss, med tanke på hvor komplisert det ville blitt. Jeg pleier å si at Eurocard er som en "one-stop shop" for meg.

Thurne har siden 1962 levert avanserte prosessystemer, utstyr og komponenter til processindustrien i Norden og Baltikum.

Ett kort til alle behov

  • Digitale kvitteringer i vår app
  • Reiseforsikring
  • Lounger

Les mer og bestill