• Start
  • Vi har blitt bedt om å oppdatere selskapsinformasjonen vår på grunn av hvitvaskingsloven, hvordan gjør vi dette?

Vi har blitt bedt om å oppdatere selskapsinformasjonen vår på grunn av hvitvaskingsloven, hvordan gjør vi dette?

Du oppdaterer firmaets opplysninger via et digitalt skjema som dere finner her.

Tenk på at:

  • Du som signerer blanketten skal være signaturberettiget. Det holder at du alene signerer blanketten, selv om det i følge fimaets eierstyring skal være fler som signerer.
  • Ha BankID/Mobilt BankID tilgjengelig (eller tilsvarende i Sverige, Danmark eller Finland).
  • Du behøver å kunne laste opp firmaets eierstruktur hvis det er aktuelt. De støttede filformatene er pdf, jpg, jpeg og png, og vedlegget kan maksimalt være på 3 MB.
  • I de tilfeller der reell eier ikke har norsk personnummer, skal det vedlegges en kopi av pass og informasjon om adresse i bostedslandet.

Hvis den som skal signere formulæret savner BankID/Mobilt BankID (eller tilsvarende i Sverige, Danmark eller Finland), ber vi dere kontakte oss.