• Start
  • Hva skjer hvis vi ikke oppdaterer etterspurt informasjon?

Hva skjer hvis vi ikke oppdaterer etterspurt informasjon?

Uten deres hjelp oppfyller vi ikke de juridiske kravene som stilles til oss og vi anbefaler at dere gir oss opplysninngene så fort som mulig.

Hvis vi ikke mottar opplysningene, kan bli nødt til å sperre tjenestene/produktene som dere har hos oss, inntil vi mottar de etterspurte opplysningene.

Var dette svar på spørsmålet ditt?