• Start
  • Hvorfor må jeg oppgi min inntekt, og hva skjer hvis jeg har lav inntekt?

Hvorfor må jeg oppgi min inntekt, og hva skjer hvis jeg har lav inntekt?

Vi spør om inntekt for å kunne sette denne i forhold til hvordan tjenesten/produktet brukes og dermed kunne vurdere risikoen for hvitvasking.

Vi stiller ikke disse spørsmålene fra et kredittperspektiv, og svarene dine vil ikke bli brukt relatert til det. Det er derfor ingen risiko for at du for eksempel for at vi sperrer kortet ditt eller at du får en lavere kredittgrense fordi du oppgir mindre inntekt enn du tidligere hadde.

Dine opplysninger behandles alltid konfidensielt i henhold til norsk lov og interne retningslinjer.

Var dette svar på spørsmålet ditt?