Du er på den norske nettsiden. Velg ditt land for å se stedsspesifikt innhold.

Digitale kvitteringer gir deg mer tid til andre ting

Trend

Kort og konti

2 min

2019-03-25

Det kan være tidkrevende å administrere virksomhetens utgifter, men det er mulig å gjøre jobben enklere. En god start er å digitalisere papirkvitteringene.

En fullstendig automatisert prosess for utleggshåndtering og kostnadsstyring, kan gi besparelser på opptil 70 % av tiden det tar å manuelt håndtere utgifter – fra transaksjon til administrasjon.

Tiden du sparer tilsvarer kostnadene som virksomheter med manuelle prosesser – ofte uvitende – drar med seg. Dette fremgår av rapporten fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, på vegne av Eurocard.

Digitale kvitteringer har tidligere kun vært en teoretisk mulighet. Men nå har flere nordiske land kommet langt med både lovgivning og standarder. I tillegg har den teknologiske utviklingen gått fremover, og nye løsninger gjør at digital kvitteringshåndtering nå er mye enklere enn mange tror.

Bedrifter som ønsker å effektivisere utleggshåndteringen sin kan derfor komme langt, takket være de nye mulighetene som er tilgjengelige. Det som ofte står i veien er imidlertid atferd hos ansatte, som ikke er vant til å håndtere kvitteringer digitalt. Og akkurat atferdsendring er noe som er både kritisk og komplisert å få til.

Hva bør du tenke på for å få mer effektiv håndtering? Her er tre generelle retningslinjer – sånn til å begynne med:

Digitaliser kvitteringsadministrasjonen. Via Eurocard-appen er det i dag mulig å sende digitale kopier av papirkvitteringer sammen med transaksjonene direkte til reiseregningssystemet.

Gjør rutiner og verktøy enklere. Gjør det så lett som mulig for de ansatte å gjøre det riktig, ved å bruke både verktøy og prosesser som er greie å håndtere og følge. En liten bedrift kan komme langt med kredittkort og mobilapp, med daglige overføringer av transaksjoner.

Vis etterspørsel. Markedet er i utvikling, men mange aktører sitter på gjerdet for å se hvor stor etterspørselen er. Når flere bedrifter begynner å be om digitale kvitteringer i stedet for papirkvitteringer fra tjenesteleverandører, grossister, butikker og restauranter, vil det gå raskt. Og det er dere, gründere og brukere, som vil få mest mulig ut av dette.

Trenger du en tilpasset løsning?

Den beste måten å finne den perfekte løsningen for bedriften din, er å la oss skreddersy den for deg. Ta kontakt med oss i dag, så gir vi deg mer informasjon.

Kontakt oss